Pragmatisch, creatief, resultaatgericht

Projecten

Hogeschool Utrecht

Implementatie en contractmanagement van de nieuwe horeca- en serviceconcepten binnen de ver- en nieuwbouwprojecten van de Hogeschool.

Gemeente Tilburg

Visievorming en de nadere uitwerking van het programma van eisen ten aanzien van de horeca/catering, de vergaderservice en de servicecorners.

Coare interieurarchitectuur

Advies en ondersteuning bij de uitwerking van restaurants en cateringconcepten.

Stadsdeel Amsterdam Noord

Visiedocument voor het nieuwe werken concept en aansluiting van de horecavoorziening op het nieuwe werken. Haalbaarheidsstudie naar het inbesteden van het restaurant waarbij de arbeidsparticipatie verhoogd wordt. Implementatie en begeleiden van de verbouwing en het daadwerkelijk inbesteden met inzet van niet-uitkeringsgerechtigden.

Stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost

Inventarisatie van de wensen van de medewerkers met betrekking tot een cateringvoorziening, het vertalen van wensen naar een passend cateringconcept en het uitwerken van de exploitatieprognose.

Gemeente Amsterdam

Inventariseren van de wensen van 12 locaties, vertalen van deze wensen naar een kostenbesparende cateringvoorziening en het begeleiden van de gemeente Amsterdam in de aanloopfase naar de aanbesteding.

Stadsdeel Amsterdam Oost & West

Advisering van de stadsdelen bij het vernieuwen van de cateringvoorziening met als speerpunten; kostenverlaging en horecamatig.

Kennemer Gasthuis

Doorlichting van alle horecavoorzieningen binnen het Kennemer Gasthuis ten aanzien van marktconformiteit en ondersteuning bij de realisatie van het besparingspotentieel.

Restaurants

Het ondersteunen en adviseren bij het opzetten en inrichten van nieuwe horecaondernemingen.

Bestaande restaurants herpositioneren door middel van goede sales & marketing.ContactContact

C-atch
Aukje Timmer

06-21802221
aukje@c-atch.nl

KvK: 63962357